2014. június 12., csütörtök

Buddha születésének megvilágosodásának és távozásának ünnepe

Saga Dawa Düchen


Miért ez a legnagyobb buddhista ünnep a világunkban?

 • mert ha Sakyamuni Buddha nem fedi fel Négy Nemes Igazságot
 • ha nem mutatja meg a Nemes Nyolcrétű Ösvényt
 • ha nem tanítja mindezt fél évszázadon keresztül egy spirituálisan magasan kvalifikált környezetben

akkor

 • a magunk tapasztalatából elég nehéz lenne kikászálódnunk abból a szenvedésből,
 • amit kalpák hosszú során alapoztunk meg magunknak.

De! Ő életével és halálával is bemutatta, hogy igenis túl lehet jutni a szenvedésen, "csak" rajtunk múlik.

Buddha 35. születésnapján győzedelmeskedik Mara seregei fölött, és eléri a megvilágosodást

  Ez a nap a Vészákh ünnepség napja. A tibeti elnevezése Saga Dawa Düchen. Ezen a napon ünneplik a történelmi Buddha születésének, megvilágosodásának és halálának(parinirvana) alkalmát. A Saga Dawa Düchen mindig a tibeti holdnaptár alapján a negyedik holdhónap tizenötödik napjára, teliholdra esik.  Ez a négy nagy buddhista ünnep a négy Dharmacsakrás nap egyike. Ezek a napok tízmilliószoros napként rögzültek a köztudatban, mert a négy nagy ünnep valamelyikén, így a Saga Dawa Düchenkor minden tett, gondolat, cselekedet 10millió szoros karmikus lenyomatott hagy a tudatban. Így Saga Dawa Düchenkor érdemes :
·         Tartózkodni a húsevéstől
·         Felajánlásokat tenni kolostoroknak, szerzeteseknek
·         Imákat és mantrákat recitálni
·         Leboruláskat végezni szent helyek körül
·         Pénzt adományozni koldusoknak
·         Vajmécseseket gyújtani
·         Zarándoklatot tenni szent helyekre
·         Állatokat vásárolni melyeket megölnének és szabadon engedni őket(pl.halat)
·   Körbjárni szent helyeket, miközben imádkozunk vagy mantrákat ismételünk minden érző lény javára   Ha olyan szerencsések vagyunk, hogy ezen a napon lehetőségünk adódik meditációval foglalkozni,  érdemes betartanunk a Nyolc Mahajana előírást is, amelyek a következők:
·        Elkerülni a gyilkolást közvetve vagy közvetlenül
·        Elkerülni a lopást, ami azt jelenti, hogy nem vesszük el, amit nem adtak oda
·        Elkerülni a szexuális kapcsolatot
·        Elkerülni a hazudozást és mások megtévesztését
·        Elkerülni a bódítószereket: alkohol, dohány és más tudat módosító szereket
·   Törekedni a napi egyszeri étkezésre lehetőleg délelőtt fogyasztani. Másnap lehet könnyű italokat fogyasztani, de kerülni kell a teljes tejet és a pépes gyümölcslevet. Kerülni kell a húsevést, csirke, hal, tojás, hagyma, fokhagyma és retek fogyasztását
·       Elkerülni a kiemelt helyen való ülést, 
·  Elkerülni az ékszer, parfüm, kifestés viselését. Kerülni az éneket, táncot és zenélést.


  Ezen túl is széles a tárháza az érdemek halmozásának. Ha lehetőségünk adódik érdemes részt venni Nyungne rövid elvonuláson, ami egy kétnapos intenzív gyakorlat, amely magában foglalja a 24 órás Mahajana előírást ,azzal a kiegészítéssel, hogy a második napon teljes böjt és csend tartozik a fogadalomhoz. Buddha Sakjamuni pudzsa, mantra recitációval még további érdemeket halmozhatunk.

Sakyamuni Buddha mantráját hallhatod, ha a képen a háromszögre kattintasz, Any Choying Drolma énekli. A videon kb 1 percnél mutatják a Buddha szobrot, aki a Mahabodhi templom oltárán ül, a bodhifa előtt, ahol Buddha elérte a megvilágosodást. Azt mondják, a szobor arca Buddha pontos képmása.Buddhista tanítások első kézből webáruházukban itt: http://www.tibetan-shop-tharjay-norbu-zangpo.hu/konyv_62

Források, a szóbeli tanításokban hallottakon kívül:

http://www.gaurithangka.com/thangka-gallery/life-of-buddha.php

2014. május 30., péntek

Om mani peme hung mantra határtalan erejeAz OM MANI PEME HUNG mantra jelentése és gyakorlásának áldása

Om-mani-padme-hum 02.svg


  A tibetiek kedvence, rendíthetetlen hitük alapja, amely Csenrézi (szanszkritül: Avalokitesvara) a szeretet és együttérzés tiszta energiája kifejezve a beszéd eszközével.
  
Csenrézi


 • Csenrézi a szeretet és együttérzés bodhiszattvája. 
 • A mantra Avalokitesvara négykarú formájához kapcsolható
 • A mantrát bárki recitálhatja nem szükséges hozzá a mester előzetes beavatása. 
 • Lehet hangosan vagy magunkban is ismételni. Ezáltal felébresztjük Csenrézi odaadó figyelmét, így részesülünk áldásában is, ami a szeretettel és együttérzéssel kapcsolatos. 
 • Ezt a hatást érhetjük el még olvasás és imamalom forgatás révén is. Az imamalmok belsejében található papírtekercsen található az OM MANI PEME HUNG mantra felírva. 

Fali imamalom türkizzel webáruházunkban itt találod
Akár szóban ismételjük a mantrát, akár az imamalmot forgatjuk, akár imazászlókat feszítünk ki a szabadba, hogy vigye a szél a mantra áldásos erejét a szélrózsa minden irányába, jelentősen gyarapszik az érző lényeg boldogága a világban.

Dalailama1 20121014 4639.jpg
Dalai Láma Őszentsége

  A buddhisták szerint a Dalai Láma az 1000 karú Csenrézi, Lokesvara inkarnációja. A hat szótag mindegyike külön jelentéssel bír. Erről Őszentsége így nyilatkozott: 

„Nagyon jó, ha gyakran ismételjük az OM MANI PEME HUNG mantrát, de miközben ezt tesszük, figyelnünk kell a jelentésére is. Arra a hat szótagra, amely nagyszerű és egyben hatalmas is. 

 • Az első az OM szótag, amely az imádkozó tisztátalan testét, beszédét és gondolkodását szimbolizálja, de egyben Buddha tiszta testét, beszédét és gondolkodását is. Az igaz utat a következő négy szótag mutatja meg. 
 • A MANI ékszert jelent és a módszert szimbolizálja: a megvilágosodás, a könyörület és a szeretet ősi szándékát. 
 • A PEME( vagy PADME) jelentése lótusz, és a bölcsességet jelképezi. Az egyszerűséget a rendszeresség és a bölcsesség osztatlan egységével lehet elérni. 
 • Az osztatlanságot az utolsó, HUNG szótag szimbolizálja. 

Tehát az OM MANI PEME HUNG hat szótaga azt jelenti, hogy  az osztatlan rendszeresség és bölcsesség útjának gyakorlásával saját tisztátalan testünket, beszédünket és tudatunkat Buddha tiszta testévé, beszédévé és tudatává változtathatjuk át.”

Thangtong Gyalpo, 
Thangtong Gyalpo 
aki maga is Csenrézi földi megtestesülése volt, írta a szöveget, amit Kalu Rinpoche  tett a nyugati gyakorlók számára elérhetővé. 
A fotón mesterünk, Beru Khyentse Rinpoche és Kalu Rinpoche
A meditáció szövege szerint nekünk, érző lényeknek, akik a hat létbirodalomban vándorolunk rengeteg szenvedést okozva magunknak és a többieknek a tudati mérgeink motiválta cselekedeteinkkel, a Csenrézi meditáció segít, hogy bölcsességgé transzformáljuk, így nem a szenvedés, hanem a boldogság okává válik bölcsen irányított életerőnk.


Szótag
Színe
Szamszára-szint, a hat létbirodalom, a szenvedés világai, a Létkerék
Tudati méreg
/érzelmi méreg
Megtisztult áldása/bölcsesség
OM
FEHÉR
ISTENEK
GŐG és alázuhanás szenvedése
Egyenlőség bölcsessége
MA
ZÖLD
FÉLISTENEK
IRIGYSÉG és viszálykodás szenvedése
Mindent beteljesítő bölcsesség
NI
SÁRGA
EMBEREK
KÉTELY és nyomorúság szenvedése
Spontán keletkezett bölcsesség
PE
KÉK
ÁLLATOK
SÖTÉTSÉG és butaság szenvedése
Dharmadatu bölcsessége
ME
VÖRÖS
ÉHES SZELLEMEK/nyomorúságos lelkek/
VÁGY és éh-szomj szenvedése
Megkülönböztető bölcsesség
HUNG
MÉLYKÉK
POKOL
GYŰLŐLET és forróság és hideg szenvedése
Tükör bölcsessége
       

 Egyéb érdekességek a mantrával kapcsolatosan, hogy a terma tradíció szerint még hozzáteszik a HRI-t is, ami Csenrézi mag szótagja és így válik hét szótagúvá a mantra. Az ismétlésének előnyei, hogy ha :

Hri szótag tibeti karakterrel írva


Százszor vagy ezerszer ugyanazzal az odaadással recitáljuk , akkor olyan mintha az egész Kangyur-t olvastuk volna.
Tízezerszer recitáljuk, akkor alsóbb újraszületések kapui bezáródnak.
Egymillió ismétlésnél elérjük a visszafordíthatatlan Bodhiszattva szintet.
Tízmillió ismétlésnél elérjük a tökéletes Buddhaság állapotát.
Így hangzik a mantra.

Két féle kiejtését használhatjuk, minkettő tökéletes:
tibeti: Ommanipemehung
vagy
szanszkrit: Ommanipadmehum

Webáruházunkban ékszereken, imamalmokon, imazászlókoncd-ken megtalálod az Ommanipemehung mantrát: http://www.tibetan-shop-tharjay-norbu-zangpo.hu


Külső források:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Om_mani_padme_hum
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Mani_mantra
http://en.wikipedia.org/wiki/Om_mani_padme_hum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dalai_l%C3%A1ma

2014. május 25., vasárnap

Ting-sha éles hangok Tibetből

Tibeti ting-sha   A tibeti tingsha vagy ting-sha a tibeti buddhista ceremóniák egyik elengedhetetlen kelléke. A gyakorlók imádságokhoz és rituálékhoz használják. Jellemző tulajdonságaik, hogy fémből készülnek. Az antik változatok speciális bronz ötvözetekből készül. Ennek köszönhetően harmonikus felhangokat szólaltat meg.  Méretükben változatosak kb. 2,5 – 10 cm átmérőjűek lehetnek. Bőrszíjjal vagy láncra vannak felfüggesztve. Összeütve hosszantartó tiszta,magas hangon szólalnak meg.
 Eredeti tibeti buddhista ting-sha 8 szerencsejelA magas színvonalon elkészített tingshák mindkét fele ugyanazt vagy majdnem ugyanazt a hangot adja ki. A legtöbb tingsha azonban nem tökéletes, így különböző hangokat képeznek. Ez sajnos a modern gyártási folyamatoknak köszönhető, ahol sok tingsha készül ugyanabban az időben, s gyenge a kiegyenlítődés közöttük. A tingshanak egyedülálló funkciója és formái vannak, s ez országonként : pl. indiai, nepáli, török, kínai eltérő cintányérok lehetnek. Ma sokkal több funkciója van. Együtt használják őket hangtálakkal és egyéb hangszerekkel zenéléshez, meditációhoz, jógaórákhoz és hangját felhasználják gyógyításhoz is. Hagyományosan specifikus tibeti szertartásokhoz használják például „éhes szellemeknek” való felajánláshoz. Eredeti funkciója a vallási szertartásokhoz kapcsolódik.     
Eredeti tibeti buddhista ting-sha / sárkányosForrások:

http://en.wikipedia.org/wiki/Tingsha
Ting-sha webáruházunkban itt találod: http://www.tibetan-shop-tharjay-norbu-zangpo.hu/hangszer_61/ting_sha_96

2014. május 24., szombat

Rózsakvarc mala titkai: ami a szépség mögött rejtőzik

Rózsakvarc mala a szeretet szolgálatában


 Tudtad, hogy már az ókorban is a szív kövének tartották a rózsakvarcot?

 A legenda:
A görögök és a rómaiak úgy tartották, hogy Ámor és Eros a szerelem istenei küldték a követ a Földre, hogy a szerelem és a kibékülés erejét az embereknek ajándékozzák .
Drágakőként tartották számon és nagy volt értéke.

Rózsakvarc karmala webáruházunkból: valódi ásvány gondosan csiszolva
   A megfigyelt hatások:

Feljegyezték még, hogy segít testi és lelki, a szívvel kapcsolatos problémák esetén : 

 • erősíti a szívet, harmonizálja a szívritmust, regenerálja a vért
 • segít vérszegénység esetén és alacsony vérnyomásnál
 • támogatja a szerelemre, szeretetre és hűségre való belső igényt 
 • fokozza a romantikát
 • rendezi az érzelmeket
 • segít az érzelmi ridegség, negatív rezgések és energiák ellen
 • enyhíti a haragot és nyugtatja a kedélyállapotot
 • megszünteti a lelki terheket
 • erősíti a megbocsátást, megtanít önmagunk elfogadására. 

A lényeg: segít megnyitni szívünket a szeretet felé.


  Ami rajtunk múlik:

Kiváló választás a rózsakvarc mala Csenrézi (szanszkritül : Avalokiteshvara) meditációhoz, amely úgyszintén erősít bennünket az együttérzés megvalósításának elérésében. 
Ezáltal is minden érző lény javára használhatjuk kvalitásainkat. 
Csenrézi meditáció mantrája az egyik legismertebb tibeti mantra, amit hatszótagú mantraként is említenek sok helyen. Ráadásul Tibet szíve is Csenrézi, a tibetiek egész életükben mondják a mantráját: Om mani peme hung. 
Mondhatod Te is, tegyünk hozzá közösen magunk és a világunk boldogságához: ez az, ami rajtunk múlik. 
Szöveg forrás a rózsakvarcról:    
 http://www.rozsakvarc.lapok.eu/rozsakvarc

Webáruházunkban itt találod az összes rózsakvarc malát: http://www.tibetan-shop-tharjay-norbu-zangpo.hu/mala

   

2014. május 13., kedd

Lápisz lazuli, nemcsak a tibetiek kedvence

Lapis Lazuli, a magasrendű emberi kvalitásaink inspirátora

 Egy kis történelem:

 Neve a latin lapis – kő elnevezésből és a perzsa  „lazúrkőre” vezethető vissza, ami annyit tesz, hogy „ kék kő”.  Innét származik a magyar azúr kifejezés is. 

Biztosan csak annyit tudhatunk, hogy Mezopotámiában és Egyiptomban is „ az uralkodók kövének tekintették és kultikus célokra használták. Lásd Tutanhamon halotti maszkját , ahol türkizzel együtt használták. A középkorban kezdett Európába kerülni. Leginkább por formájában használták festményekhez. Az egyik legdrágább alapanyag volt a kék festékek között.
  

  Mire számíts ha lápisz lazuli köved van azon kívül, hogy gyönyörű:

 • viselőjének becsületességet és bölcsességet ad, 
 • ezáltal segít megmaradni önmagunknak,
 • emellett a barátság köveként is számon tarják,
 • természetünk egyenesebbé, méltóság teljesebbé és becsületesebbé válik általa,
 • könnyebben szembenézhetünk az igazsággal és segít azt elfogadni,
 • állítólag jótékony hatása van torok, gégefő és a hangszálak panaszai esetén,
 • csökkenti a vérnyomást és szabályozza  a pajzsmirigy működését, ezért érdemes a torokhoz közel viselni.Fénykép

  Miért népszerű a lápisz lazuli a tibeti buddhista tradícióban ?

 • a kő színe szorosan kapcsolódik Gyógyító Buddha (tib. Szangye Menla) alakjához, kinek test színe lapis lazuli kék,
 • Szangye Menla meditáció során a tanítások szerint ilyen színűnek vizualizáljuk alakját,
 • a szívbéli odaadásssal és összeszedetten végzett Gyógyító Buddha meditáció segít megszüntetni a három tudati méreg által okozott testi és lelki szenvedéseinket.    
Kiváló eszköz ehhez a meditációhoz a valódi lápisz kőből csiszolt mala:


Lápisz lazuli mala hegyikristály guruval webáruházunkban itt
A tibetiek szívesen használják a türkizzel és a korallal együtt ékszereik készítéséhez. Ha szívesen nézegetnél lápisszal díszített buddhista szimbólumokkal gazdagon díszített ékszereket, amiket akár azonnal meg is vehetsz, figyelmedbe ajánlom webáruházunk tibeti ékszereit:


Tibeti ékszer lelőhely webáruházunkban itt


Észrevételedet, javaslatodat, kiegészítésedet szívesen fogadjuk és hálásan köszönjük. Akár kommentben, akár elérhetőségeink bármelyikén:
email: pizzadrolma@gmail.com
telefon: 06 20 807 0665
webáruház: Tibetan Shop Tharjay Norbu Zangpo

Külső források:   http://en.wikipedia.org/wiki/Lapis_lazuli


2014. május 3., szombat

Ametiszt mala használata több szempontból kedvez a gazdájának

Ametiszt , a józanság köve

    A féldrágakő, ami tiszta formájában drágakőnek minősül. A hiedelmek szerint a lilás színével a józanság köve. A legenda szerint megvéd a részegségtől, ezért Dionüszoszhoz köti a hagyomány.
                    
Remy Belleau ( francia költő ) találta ki a következő történetet:

   Dionüszosz szerelmes volt Ametiszbe. Ametisztet ez annyira nem lelkesítette, így az istenekhez imádkozott köztük is Dianahoz a szűz istennőhöz, hogy továbbra is megőrizhesse szemérmességét. Imája meghallgatásra került Diananál, aki egy fehér kővel ajándékozta meg. Ez a kő volt hivatott őt megvédeni a lerészegedéstől. Mivel Dionüszosz felajánlás képpen vörös bort öntött felette a kő színe lila lett.

Caraculla császár képmása ametisztbe csiszolva


  Egy másik változat szerint Dionüszosz megharagudott egy halandóra. Elhatározta, hogy megöli az első halandót, akivel találkozik. Tigrisekre bízta a munkát. Az első, aki előkerült Ametiszt volt. De Artemisz megsajnálta és szoborrá változtatta, hogy megóvja az éles karmoktól. Így óvva meg a lány életét a tigrisektől. Dionüszosz bűntudatában elsírta magát, amikor meglátta a szobrot. A mámor istenének könnyei borként folytak . Így lett lila színű a kő. 

   Mindkét történetből látszik, hogy szoros kapcsolat áll fenn Dionüszosz a mámor és bor istenével. Az ókori görögök úgy hitték, hogy az ametiszt megóvja viselőjét a mámortól. Ametiszt gyöngyöket találtak több középkori angol-szász sírban. A középkorban úgy tartották gyógyító hatása van és józan gondolatokat biztosít. Így hát mindkét hatása miatt szívesen hordták amulettként, mind az ókorban, mind a középkorban. 
Ametiszt mala webáruházunkból

   
    Ékköve a februárban születetteknek, a Vízöntőknek, akiknek gondoktól és szenvedélyektől mentes békét ígér. Rajtuk kívül hordhatják Halak, Nyilas, Skorpió, Kos és Szűz jegyűek is. Szerencseköve  vállalkozóknak, üzletembereknek , sportolóknak, udvarlóknak , szeretőknek  sikert hoz.
   Gyógyhatásúnak tartják több esetben is. Ilyen például  a fogfájás, fejfájás, köszvény, idegi problémákat , alacsony vérnyomás és vérszegénység. Az ametiszt rezgései megértővé, őszintévé, elégedetté teszik az embert. Segítik az összpontosításban, a túlérzékenység legyűrésében, s óvnak az álmatlanságtól.

Ametiszt mala használata a felsoroltakon kívül ragyogó szépségével inspirál a meditációra, valamint minden kimondott mantra ametiszt malával számolva a gyakorolt istenség áldásán kívül a kő hatását is segíti megnyivánulni.
Ametiszt karmala webáruházunkban rózsakvarccal és holdkővel kombinálva


Webáruházunkban itt találod ametiszt maláinkat: http://www.tibetan-shop-tharjay-norbu-zangpo.hu/mala/feldragako_mala_71/108_szemes_93
éa ametiszt karmaláinkat, ametiszt csukló malákat: http://www.tibetan-shop-tharjay-norbu-zangpo.hu/mala/feldragako_mala_71/kezi_gumis_94

Források:

        

Guru Rinpoche élete 32. rész

A nem buddhisták felett aratott bodhgayai győzelem

Jövőbelátó képességét használva Guru Rinpoche elérkezettnek látta az időt, hogy Bodhgayan, Sakyamuni Buddha megvilágosodásának szent helyén nyilvánvalóvá tegye a Dharma erejét, és az embereket a buddhista gyakorlásra inspirálja.
Guru Rinpoche

Az "Átható Félisten" nevű király négy magasrangú papot, kilenc panditot és 500 fős kíséretet küldött Bodhgayara, hogy a buddhizmus gyakorlását megakadályozzák. A papok a négy égtáj felől érkeztek, és felszólították a buddhistákat nyilvános versengésre:
 - Ha mi győzünk, akkor ezentúl a mi vallásunk szerint kell élnetek, ha ti, akkor ígérjük, buddhisták leszünk.

A buddhisták egyetértettek abban, hogy a vitákban akár még győzhetnek is, de a varázslatokban nem jártasak, úgyhogy biztos alul fognak maradni. 
Ekkor megjelent egy kékes színű hölgy seprűvel a kezében, és közölte velük, hogy mágiában kizárólag az ő bátyja képes felülkerekedni a fekete mágusok gyülekezetén:
 -  Gyűljetek össze a bodhifa alatt a templomkertben, imádkozzatok, tegyetek felajánlásokat, és a bátyám hamarosan a segítségetekre fog sietni - e szavak után köddé vált, és eltűnt.
Az emberek megfogadták a tanácsát, és szakadatlan imádságba kezdtek a bodhifánál.
Templomkert Bodhgaya, India - mai napig látogatható 


A következő napon Guru Rinpoche megjelent madár képében, és egy faágon mély meditációba merült:
 - végig szóltak a buddhista szertartásdobok
 - kémek igyekeztek kihallgatni a buddhisták beszélgetéseit, és latolgatták az esélyeket.

Hajnalban Guru Rinpoche Bodhgaya fölé szállt. A király hangot adott kétségének, hogy hogy mer szembeszállni a papokkal.
Guru Rinpoche munkához látott:
- a négy világtáj négy pontján egyszerre jelent meg, és a vallási tárgyakról folytatott vitákban győzedelmeskedett
- a mágikus tettek versenye is hasonlóan végződött. 

A legyőzött papok nagyon mérgesek lettek, és ahelyett, hogy korábbi ígéretük szerint gyakorolni kezdték volna a dharmát, bevonultak az erőbe, és fekete mágiával próbálták megölni Guru Rinpochét.
Kíséretük nem tartott velük, ők menedéket vettek a dharmában és buddhista gyakorlatokkal folytatták szellemi életüket.
Dákini


Guru Rinpoche feljánlásokat mutatott be a dákiniknek , majd megjelent előtte a "Gonoszság Legyőzője" nevű dákini és átadta a szent iratokat a démonok megzabolázásáról. Guru Rinpoche a szertartást elvégezvén sikeresen megszabadította a világot a gonosz papoktól és híveiktől, és ennek eredményeképpen a buddhizmus a környező országokban is elterjedt. 
A szomszédos birodalmak királyai egymás után hívták Guru Rinpochét, hogy tanítsa népüknek a dharmát.

Folyt. köv….

Lemaradtál az előző részekről? A bal oldali sávban mind az eddigi 31-et megtalálod.

Kedvet kaptál a buddhista tanításokhoz? Olvasd a töretlen buddhista hagyományvonalak mestereinek tanításait, könyvek itt találhatók webáruházunkban: http://www.tibetan-shop-tharjay-norbu-zangpo.hu/konyv_62


2014. április 13., vasárnap

Guru Rinpoche élete 31. rész

A phurba a tibeti mágikus háromélű tőr ereje Dombi Heruka kezében

Guru Rinpoche egy bráhmafiú alakját öltötte, és  felkereste a bráhmint, aki az isteni jövőbelátás erejével bírt, és fejet hajtott előtte.
Brahmin fiú, a kép illusztráció, nem Guru Rinpoche alakja

A bráhmin meglepődött, és megkérdezte minek köszönheti ezt a kedvességet.
- Hétszer bráhminnak született ember húsára lenne szükségem ahhoz, hogy a világ lényein segíthessek, ezért arra kérlek, ha távozol ebből az életedből, add nekem a húsodat - válaszolta Guru Rinpoche.

A bráhmin 5 év múlva meghalt, és egy hatalmas pandit, Dombi Heruka követelte magának a testet:

 •  Farkasok támadták meg, de jógaereje segítségével egy pillanat alatt megszabadult tőlük. 
 • A holttesttel egy tigris hátán, kígyókkal megkötve a hullát távozott. 
 • A város piacterén kihirdette, hogy a testet elviheti bárki, aki arra képes, hogy a tigris hátáról kígyókkal megkötözött tetemet megszerezze.
Dombi Heruka tigrisháton kígyóval vállán 


Egy járókelő megjegyezte:

 • Nézzétek, egy jógi, aki össze-vissza fecseg! 
 • Hogy ülhetne valaki tigrisháton, ha nem etette volna meg mézzel, és hogy foghatna kígyókat a kezében, ha nem kábította volna el őket ?

Heruka ezután egy kocsmába ment, és bort rendelt:
 - Mennyit kérsz? - kérdezte a kocsmáros asszony
 - Mindet, és napnyugtakor fizetek - válaszolta Heruka

Majd minden fellelhető bort megivott:

 • phurba a háromélű mágikus tőr is az asztalra került
 • a lenyugvó Nap felé fordította, ami megállt, és világos maradt.
Phurba, a háromélű mágikus tőr, működése a használó meditációs megvalósításától függ


 Hét napon keresztül itta a bort, az ország kiszáradt, az emberek kétségbeesetten rohantak a királyhoz, aki azonnal felkereste az iszákos jógit a kocsmában:
- Neked az lenne a dolgod, hogy jócselekedetekkel enyhítsd a szenvedést, nézz körül, mit műveltél! Miért iszol ilyen rendíthetetlenül?
- Jaj, király, nem tudom én ennek a bornak az árát kifizetni.
Az aszály így néz ki Indiában


A király megígérte, hogy rendezi a számlát, csak engedje már végre lenyugodni a Napot.
Heruka eltette a phurbát és végre lenyugodott a Nap. Ezután felkereste a Kurukulla barlangot, és ott meditált.

Kurukulla


Vinasa, a kocsmárosnő szívből jövő odaadást érzett Heruka iránt, miután az elemek feletti uralmát látta megnyilvánulni a phurban keresztül. Felajánlásképpen bort és húst vitt neki elefántháton, és megkérte fogadja el tanítványának:

 • megkapta a tanítást a jóga módszereiről
 • ő maga is megvalósította a repülés és a szilárd anyagon áthatolás képességét, valamint a vízbe sem tudott mostantól belefulladni
Történt nemsokára, hogy Urgyan királyát megmarta egy mérges kígyó a temetőben, és senki sem tudott rajta segíteni, csak az óceán mélyéről felhozott víz semlegesíthette a mérget:
 • elküldték Vinasát, Heruka tanítványát a vízért, amitől aztán a király meg is gyógyult.
 • hálából felkérte, hogy legyen a szellemi vezetője, de feleségei tiltakoztak az alacsony kasztből származó nő jelenléte ellen, 
 • ezért Vinasa a varázserejével titokban egy gyermeket teremtett, majd átadta a királynak, hogy ő lesz a guruja. 

A király elfogadta, örömmel felnevelte. A gyermek kiváló tudós lett, és életét a dharmának szentelte.

Guru Rinpoche ekkor elérkezettnek látta az időt, hogy Urgyen népe megzaboláztassék.
Guru Rinpoche


Folyt. köv…


Lemaradtál az előző részekről? A bal oldali sávban mind az eddigi 30-at megtalálod.

Phurba igazi, oltárra való, és medál itt található webáruházunkban: http://www.tibetan-shop-tharjay-norbu-zangpo.hu/index.php?route=product/list&keyword=phurba&description=02014. március 29., szombat

Guru Rinpoche élete 30.rész

Buddhaság elnyerése Bodhgayan


Guru Rinpoche még tőle megszokottan sem mindennapi dolgokat vitt véghez:

 • Bodhgayara ment, ahol a történelmi Buddha, Sakyamuni elérte a megvilágosodást
 • itt megteremtette a Haragvó Istenségek Mandaláját
 • a mandala segítségével bemutatta módját, amivel a Dharma és a helyes motiváció elérhető a megvilágosodásMandala 3 dimenziós - ezt nem Guru Rinpoche készítette, a kép illusztráció

Ekkor az égbe emelkedett, eltűnt a szem elől, majd más-más alakzatokban megjelenve, természetfeletti képességeit nem titkolva, nyilvánvalóvá tette a szemlélődők számára az elemek feletti uralmát.

Guru Rinpoche rajz

A földre visszatérve drágakövekből sztupát épített.

Drágakő sztupa, a kép illusztráció, ezt nem Guru Rinpoche építette

A rengeteg tanult pandit először elámult Guru Rinpoche megnyilvánulásaitól, majd óriási inspirációt merítve a látottakból, szívből kérték a mestert, avassa be őket a Dharmába. Hálájuk jeléül ettől fogva  Nagy Panditnak szólították.

A panditok pontosan leírták a tanításokat, majd egy drágakőből készült ládába helyezték őket.

Ezen nagyszerű események után hét napon keresztül szakadatlanul ömlött az eső, a mérhetetlen áldás testet öltéseként. Megszűntek a betegségek és megjelentek a szerencse jelei.

Így nézett ki Guru Rinpoche, Ő maga mondta erről a szoborról: "Olyan, mint én"


Így történt, hogy a világ szeme láttára Guru Rinpoche elnyerte a buddhaságot a máig is szabadon látogatható fényességes helyen, Indiában, Bodhgayan.

Folyt. köv.
Lemaradtál az előző részekről? A bal oldali sávban mind az eddigi 29-et megtalálod.

Tibeti buddhista hangulatú dolgainkat megnézheted webáruházunkban itt: http://www.tibetan-shop-tharjay-norbu-zangpo.hu

2014. március 15., szombat

Chotrul Duchen, az első tízmilliószoros nap 2014-ben

Chotrul Duchen a Ló évében 2014. 03. 16.

Nem lepődtök meg, ugye, hogy Sakyamuni Buddha idejében pont olyanok voltunk mi emberek, mint most?

 •  ugyanúgy a három érzelmi méreg- a gyűlölet, a vágy és a butaság - uralta tudatállapotok alatt teremtettük a szenvendésünk okait
 •  ugyanúgy fogalmunk sem volt honnan jön a bánat, a fájdalom, miért élünk, miért halunk, mi az oka és hogyan lehet megszüntetni
 •  ugyanúgy vágytunk a boldogságra, de nem ismertük az okait, és tehetetlenül vártuk a szerencsénket


Hogyan függ ez össze a Chotrul Duchen-nel,  az elsővel a négy nagy buddhista ünnepből, amit tízmilliószoros nap -ként terjedt el a köztudatban?

 •  Buddha Sakyamuni a bodhifa alatt történt megvilágosodása után 6 héttel tanított először, tanítványai egyre gyarapodtak, de a kétkedők is
 •  abban a szellemi környezetben Indiában nem volt ritkaság spirituális dolgokkal foglalkozni, és sokaknak sikerült is természetfeletti kvalitásokat megvalósítani, de a megvilágosodást egyedül Buddha realizálta
 •  ugyanúgy a hétköznapi elme számára nem látszott a különbség az egyszerű sziddhi, és a valódi megvilágosodott tudat között, mint manapság,
 •  ugyanúgy kétkedők hada kritizálta a Buddha tanításait, egy szinten észleleve Őt tudatlanságában a hétköznapi varázslókkal 


Sakyamuni Buddha szobor, Mahabodhi Temple, Bodh Gaya, India


DE!

Sakyamuni Buddha, a végtelenül kegyelmes, mindenkinek megadta a lehetőséget akinek egy porszemnyi nyitottsága is volt arra, hogy Rá figyeljen.

Nem akárhogy tanított:

 • az újévtől kezdődően 15 napon keresztül nap-mint nap más csodát mutatott be, olyat, amire csak az elemeket teljesen uraló megvilágosodott elme képes,
 • más-más formában jelent meg tanítványai és a kétkedő érdeklődők előtt, így tanítva a buddhista dharmát a kételyek eloszlatására, hozzásegítve az érző lényeket az érdemeik halmozásához és feltétlen odaadásuk kialakulásához.


Sakyamuni Buddha tanít


Sakyamuni Buddha tanítása, a dharma hirdetése, az Igazság maga, óriási inspirációt jelentett a résztvevőknek a buddhista szellemi út gyakorlására. 

Rengetegen értek el figyelemreméltó szellemi fejlődést. Az ünnepen erre emlékezve meríthetünk inspirációt saját gyakorlásunkhoz.

Legyen segítségünkre Buddha mantrája, hogy biztos sikerüljön kihozni magunkból a jobbik énünket, Ani Choying Drolma, tibeti nemzetiségű nepáli apáca előadásában: 
Ha tibeti buddhista hangulatra vágysz nézz körül webáruházunkban itt: http://www.tibetan-shop-tharjay-norbu-zangpo.hu

Angol nyelvű információ a tízmilliószoros buddhista ünnepről itt: http://en.wikipedia.org/wiki/Chotrul_Duchen

2014. március 9., vasárnap

Tibeti buddhista oltár 3. rész


Buddhista oltár a tibeti tradíció szerint

Az oltár kapcsolatban van minden érző lény három szent központjával:
 - testünkkel,
 - beszédünkkel, 
 - és tudatunkkal.
A " Három Kapu": Om Ah Hung - test, beszéd, tudat Guru Rinpoche homlokán, torkán és szívén ábrázolva

Ezért az oltár alapja a fent leírt három erőközpontunk három tiszta szimbóluma:
 - Buddha vagy egy buddhista istenség ( Manjushri, Csenrézi, Tara, stb. ) szobra az oltár közepén - a test szimbóluma,
 - Szent szöveg sárga vagy vörös árnyalatú finom anyagba göngyölve a középtől balra - a tiszta beszéd szimbóluma, a Dharma,
 - Sztupa, vagyis szent ereklyetartó az oltár jobb oldalára tegyük - a tiszta tudat, buddha-tudat szimbóluma.
Középen a Buddha, jobbra a sztupa, a könyv a Buddha előtt majdnem középen, inkább enyhén balra
Oltárunkon a három fő tárgyon kívül elhelyezhetünk további Buddha szobrokat, valamint bodhiszattvák és tanvédők képeit.
Fontos!
Oltárunkat mindenképpen magas helyre tegyük, semmiképpen ne a földre  vagy a padlóra.

Tibeti oltár, az asztalon sorakoznak a felajánlások
Ezután következnek a felajánlások:
 - hét felajánlócsészét , melyek minden irány és minden idő Buddháinak tett felajánlásainkat jelentik, reggelenként tiszta vízzel megtöltünk,
 - akár vizet, akár valódi felajánlásokat is használunk, a tudat, a mantra és a mudra által válnak élővé, úgy adjuk, mintha a világ összes értékes gyönyörűségét ajánlanánk fel,
 - az oltáron a vizesedények egymás mellett rizsszemnyi távolságra sorakoznak,
 - a tálkákba különös gondossággal töltsük a vizet: ha túlcsordul, az a morális fegyelemmel való problémát szokta jelenteni, ha azonban sikerül mindegyik felajánlócsészét hibátlanul megtöltenünk, máris az erények halmozásának egy módját sikerült gyakorolnunk.

Oltárcsészék megtöltve víz felajánlással

Ha nemcsak vizet, hanem valódi felajánlásokat is szeretnénk az oltárunkon, akkor a következő a teendőnk, az alábbi jelentéssel
( A hét oltárcsésze jelentése szemből nézve és balról jobbra haladva, az első, második és ötödik csészében van víz, a többiben rizs ) :

 1. , Első tál tiszta víz a budddhák itala, a tudat tisztaságát jelenti,
 2. , Második tál tiszta víz a lábmosást szimbolizálja, a test tisztaságát jelenti,
 3. , Egy tál rizs, közepén virággal a szem számára, a látás általi gyönyörűséget jelenti,
 4. , Egy tál rizs benne füstölővel az orr számára , a szaglás általi gyönyörűség, a Dharma mindent átható kvalitásának szimbóluma,
 5. , Vajmécses következik, ez a negyedik és az ötödik tál közé kerül, a világosság, a szamszára összes fénye beleértve a napot, holdat és a csillagokat,
 6. , Egy tál illatos víz a test mosására, a feltétel nélküli odaadás szimbóluma,
 7. , Egy tál rizs tetején édességgel vagy gyümölccsel az ízlelés gyönyörűségére, a hála szimbólumaként,
 8. , A hetedik tálka rizsre hófehér színű jobbra csavarodó kagylót helyezünk zenefelajánlás szimbólumaként, a fül gyönyörűségére.

A hét csésze a képen és a vajmécsestartó a fenti leírás szerint

Este a tálkákból a vizet a házban vagy a ház körül élő növényekre önthetjük. Ezután töröljük a felajánlócsészéinket szárazra, és fordítsuk őket lefelé. Ha a mécsest estére szeretnénk eloltani, mindenképpen legyezve, vagy elkoppintva tegyük. A rizzsel teli tálkákhoz nem nyúlunk, csak a vizesedényeket töltjük és ürítjuk reggel és este.

Vajmécses tartó tibeti tradícionális díszítéssel

Oltárcsészék lefordítvaAz írást Bokar Rinpoche tanítása alapján készítettem, váljon minden érző lény javára!
Ha épp oltárt szeretnél otthonodba webáruházunkból bevásárolhatsz: http://www.tibetan-shop-tharjay-norbu-zangpo.hu/tibeti_buddhista_oltar_117