2014. május 30., péntek

Om mani peme hung mantra határtalan erejeAz OM MANI PEME HUNG mantra jelentése és gyakorlásának áldása

Om-mani-padme-hum 02.svg


  A tibetiek kedvence, rendíthetetlen hitük alapja, amely Csenrézi (szanszkritül: Avalokitesvara) a szeretet és együttérzés tiszta energiája kifejezve a beszéd eszközével.
  
Csenrézi


  • Csenrézi a szeretet és együttérzés bodhiszattvája. 
  • A mantra Avalokitesvara négykarú formájához kapcsolható
  • A mantrát bárki recitálhatja nem szükséges hozzá a mester előzetes beavatása. 
  • Lehet hangosan vagy magunkban is ismételni. Ezáltal felébresztjük Csenrézi odaadó figyelmét, így részesülünk áldásában is, ami a szeretettel és együttérzéssel kapcsolatos. 
  • Ezt a hatást érhetjük el még olvasás és imamalom forgatás révén is. Az imamalmok belsejében található papírtekercsen található az OM MANI PEME HUNG mantra felírva. 

Fali imamalom türkizzel webáruházunkban itt találod
Akár szóban ismételjük a mantrát, akár az imamalmot forgatjuk, akár imazászlókat feszítünk ki a szabadba, hogy vigye a szél a mantra áldásos erejét a szélrózsa minden irányába, jelentősen gyarapszik az érző lényeg boldogága a világban.

Dalailama1 20121014 4639.jpg
Dalai Láma Őszentsége

  A buddhisták szerint a Dalai Láma az 1000 karú Csenrézi, Lokesvara inkarnációja. A hat szótag mindegyike külön jelentéssel bír. Erről Őszentsége így nyilatkozott: 

„Nagyon jó, ha gyakran ismételjük az OM MANI PEME HUNG mantrát, de miközben ezt tesszük, figyelnünk kell a jelentésére is. Arra a hat szótagra, amely nagyszerű és egyben hatalmas is. 

  • Az első az OM szótag, amely az imádkozó tisztátalan testét, beszédét és gondolkodását szimbolizálja, de egyben Buddha tiszta testét, beszédét és gondolkodását is. Az igaz utat a következő négy szótag mutatja meg. 
  • A MANI ékszert jelent és a módszert szimbolizálja: a megvilágosodás, a könyörület és a szeretet ősi szándékát. 
  • A PEME( vagy PADME) jelentése lótusz, és a bölcsességet jelképezi. Az egyszerűséget a rendszeresség és a bölcsesség osztatlan egységével lehet elérni. 
  • Az osztatlanságot az utolsó, HUNG szótag szimbolizálja. 

Tehát az OM MANI PEME HUNG hat szótaga azt jelenti, hogy  az osztatlan rendszeresség és bölcsesség útjának gyakorlásával saját tisztátalan testünket, beszédünket és tudatunkat Buddha tiszta testévé, beszédévé és tudatává változtathatjuk át.”

Thangtong Gyalpo, 
Thangtong Gyalpo 
aki maga is Csenrézi földi megtestesülése volt, írta a szöveget, amit Kalu Rinpoche  tett a nyugati gyakorlók számára elérhetővé. 
A fotón mesterünk, Beru Khyentse Rinpoche és Kalu Rinpoche
A meditáció szövege szerint nekünk, érző lényeknek, akik a hat létbirodalomban vándorolunk rengeteg szenvedést okozva magunknak és a többieknek a tudati mérgeink motiválta cselekedeteinkkel, a Csenrézi meditáció segít, hogy bölcsességgé transzformáljuk, így nem a szenvedés, hanem a boldogság okává válik bölcsen irányított életerőnk.


Szótag
Színe
Szamszára-szint, a hat létbirodalom, a szenvedés világai, a Létkerék
Tudati méreg
/érzelmi méreg
Megtisztult áldása/bölcsesség
OM
FEHÉR
ISTENEK
GŐG és alázuhanás szenvedése
Egyenlőség bölcsessége
MA
ZÖLD
FÉLISTENEK
IRIGYSÉG és viszálykodás szenvedése
Mindent beteljesítő bölcsesség
NI
SÁRGA
EMBEREK
KÉTELY és nyomorúság szenvedése
Spontán keletkezett bölcsesség
PE
KÉK
ÁLLATOK
SÖTÉTSÉG és butaság szenvedése
Dharmadatu bölcsessége
ME
VÖRÖS
ÉHES SZELLEMEK/nyomorúságos lelkek/
VÁGY és éh-szomj szenvedése
Megkülönböztető bölcsesség
HUNG
MÉLYKÉK
POKOL
GYŰLŐLET és forróság és hideg szenvedése
Tükör bölcsessége
       

 Egyéb érdekességek a mantrával kapcsolatosan, hogy a terma tradíció szerint még hozzáteszik a HRI-t is, ami Csenrézi mag szótagja és így válik hét szótagúvá a mantra. Az ismétlésének előnyei, hogy ha :

Hri szótag tibeti karakterrel írva


Százszor vagy ezerszer ugyanazzal az odaadással recitáljuk , akkor olyan mintha az egész Kangyur-t olvastuk volna.
Tízezerszer recitáljuk, akkor alsóbb újraszületések kapui bezáródnak.
Egymillió ismétlésnél elérjük a visszafordíthatatlan Bodhiszattva szintet.
Tízmillió ismétlésnél elérjük a tökéletes Buddhaság állapotát.
Így hangzik a mantra.

Két féle kiejtését használhatjuk, minkettő tökéletes:
tibeti: Ommanipemehung
vagy
szanszkrit: Ommanipadmehum

Webáruházunkban ékszereken, imamalmokon, imazászlókoncd-ken megtalálod az Ommanipemehung mantrát: http://www.tibetan-shop-tharjay-norbu-zangpo.hu


Külső források:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Om_mani_padme_hum
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Mani_mantra
http://en.wikipedia.org/wiki/Om_mani_padme_hum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dalai_l%C3%A1ma

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése